Szentségi élet

KERESZTELÉS

Kisgyermekek esetén legalább egy hónappal a keresztelés időpontja előtt várjuk a szülők jelentkezését.

Első lépésként a plébánosnál kell jelentkezni, vagy a templom sekrestyéjében. Ezt követi az időpont egyeztetése a keresztelést végző pappal. A keresztelésre való felkészítés legalább egy személyes találkozásból áll lehetőleg mindkét szülő, esetleg a keresztszülők részvételével. A keresztszülő kiválasztásánál vegyük figyelembe, hogy elkötelezett keresztény életet élő személy legyen!

A szertartáshoz a templom biztosít minden szükséges kelléket.

Keresztségre készülő 6-14 éves gyermekek számára felkészítő hittan, felnőttek részére felnőtt hittan áll a rendelkezésre.

ELSŐÁLDOZÁS, BÉRMÁLKOZÁS

A Magyar Katolikus Egyház eljárásrendjéhez igazodva felnőttek számára a keresztség szentségével együtt szolgáltatjuk ki az elsőáldozás és a bérmálás szentségét.

Iskolás gyermekeket hittanóra keretében készítjük fel az elsőáldozásra, a szentséget a tanév végéhez közeledve húsvét és pünkösd között szolgáltatjuk ki.

Felnőttek számára a felnőtt hittan csoport nyújt lehetőséget az elsőáldozásra és a bérmálkozásra való felkészülésre.

 

ESKETÉS

Legalább hat hónappal az esküvő tervezett időpontja előtt várjuk a jegyespárok jelentkezését a plébános atyánál, ill. a sekrestyében. Az időpont egyeztetése után következik a jegyesoktatás, illetve az esküvői szertartás.

A szertartás előírt költsége jelenleg 30.000 forint. A templom díszítése, a templomkert használata és agapé lehetőségek ügyében, illetve a szertartást kísérő zenei szolgálat kapcsán külön szükséges a részleteket megbeszélni.

 

TEMETÉS

Egyházközségünkben a temetés ügyeiben először a temetkezési vállalatot kell felkeresni, akik egyeztetnek a plébánossal a temetés időpontjáról, módjáról. Az adatokat a temetés előtt a sekrestyében (általában szentmisék előtt, vagy után) lehet bediktálni. Ekkor történik a temetési díj befizetése is. (jelenleg 27.500ft) Amennyiben temetési szentmisét is kér a család, úgy ennek időpontját szintén ekkor lehet megbeszélni.

 

 

SZENTGYÓNÁS

Szentgyónásra a plébánossal egyeztetve az egész évben van lehetőség. Nagyböjti és adventi időszakban vendégatyák közreműködésével bűnbánati liturgiát tartunk a plébánián. Ennek időpontját az esemény előtt több héttel közöljük.

A szentgyónás menete:

A gyóntatószékbe lépve katolikus módon köszönünk, azaz: Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Ezután letérdelünk, vagy leülünk. A keresztvetés után mondjuk:

Gyónom a mindenható Istennek és neked lelki atyám, hogy utolsó gyónásom óta ezeket a bűnöket követtem el. Utoljára gyóntam... (1 hónapja, 1 éve, 10 éve, húsvétkor... stb.)

Bűnök felsorolása. (Lásd a lelki tükröt egy imakönyben.) Végén: Több bűnömre nem emlékszem. (Itt lehet kérdezni is a gyóntatótól.)

A gyóntató tanácsai következnek, melyeket figyelni kell.

Bánatima elimádkozása:

Teljes szívemből szánom és bánom minden bűnömet, mert azokkal a jó Istent megbántottam. Erősen fogadom, hogy Isten segítségével a jóra törekszem, a bűnt és a bűnre vezető alkalmat kerülöm.

A gyóntató feloldoz bűneiktől  (Ekkor keresztet vetünk.)

Gyóntató: Magasztaljuk Istent, mert jóságos hozzánk.

Gyónó: Mert örökké szeret minket. 

Gyóntató: Isten megbocsátotta bűneidet menj békével. 

Gyónó: Istennek legyen hála.

Elköszönés: Dicsértessék a Jézus Krisztus!

 

BETEGEK KENETE

A betegek szentségét egy alkalommal, előre hirdetett mise keretében, illetve külön kérésre egyénileg egyeztetett időpontban és helyszínen szolgáltatjuk ki. Egyházközségünkben többnyire az irgalmasság vasárnapján,húsvét II. vasárnapján szolgáltatjuk ki.

A szentséget 60 év felett, ill. súlyos betegség, komoly műtét előtt álló megkeresztelt személy veheti fel.

 

SZENTSÉGIMÁDÁS

Az Eucharisztikus Világkongresszusra készülve, egyben az üldözött keresztényekért engesztelésül minden szerdán, este 20.00 órakor tartunk csendes szentségimádást.

 

MISESZÁNDÉK

Régi katolikus hagyomány, hogy a szentmise keretében személyesen is belekapcsolódjunk a megváltás misztériumába, Krisztus megváltó keresztje elé hozzuk, ami igazán fontos számunka, és közösen imádkozzunk érte: halottainkért, szeretteinkért, jószándékra. Miseszándékot a mindenkor érvényes hivatalos stóladíjakat leróva (csendes mise: 1.500 Ft, orgonás mise: 3.300 Ft) a szentmisék után a sekrestyében lehet kérni. Az aktuális heti miseszándékok megjelennek honlapunkon, a templom faliújságján.