Közösségek, csoportok

A plébánia a közösségek közössége

Élő közösségeink

A plébániának a közösségek közösségévé kell lennie, ha egységben akarunk élni Jézussal és egymással.

Pilisszentivánon 2019 tavaszán a következő közösségek és munkacsoportok tevékenykednek:

Ifjúsági gitáros énekkar

Felnőtt hittan

Jézus elsősorban felnőtteket tanított. Ők azok, akik már tapasztalták az élet evilági törvényeit, a becsületességet és az igazságtalanságot, a bűnt és az erényeket, boldogságot, nyomorúságot.

Községünkben több éve járnak össze azok, akik "felhagytak azokkal a dolgokkal, amelyek gyermekhez valók". (1Kor 13, 11,B)

Péntekenként 18.00 és 19.00 óra között találkozunk plébániánk könyvtárában, a Betlehem teremben. A Katolikus Egyház Katekizmusa (KEK) útmutatása szerint beszélgetjük át Hitünk tartalmát (Hitvallásunk), Keresztény ünneplésünk módját (Liturgiánk), Keresztény viselkedésünket (Élet a Lélekben), és Keresztény imádságunk elemeit.

Mindenkit, aki nyitott az együttgondolkodásra, vagy szeretne elmélyülni Katolikus hitünkben, életünkben, azt nagy szeretettel várjuk rendszeres találkozóinkra.

2018-2019-ben a témáink vezérfonala a Keresztény ünneplés.

Az iskolai szünetek alatt nem találkozunk, ilyenkor az ismeretek megélését gyakoroljuk.

Egyházközségi képviselőtestület

Karitász

Lelkipásztori kisegítők