Miserend és hirdetés

A PILISSZENTIVÁNI EGYHÁZKÖZSÉG HIRDETÉSEI

2023. március 26-án

Hétfő: - Március 27.

8.00: csendes szentmise beteg gyógyulásáért

8.30-tól 10 óráig HIVATALI IDŐ a plébánián

16.30: gyermekeinkért mondott ima szülők és nagyszülők részére a plébánián

Kedd: - Március 28.

 8.00: csendes szentmise +Kakas Jánosné lelki üdvéért

18.00: rózsafüzér imádság a templomban hazánkért, a békéért

Csütörtök: - Március 30.

17.00: csendes szentmise élő Judit lelki üdvéért

17.30-tól 19 óráig HIVATALI IDŐ a plébánián

Péntek: - Március 31.

16.30: gyóntatás a templomban

16.30: keresztút a Német Nemzetiségi Önkormányzat vezetésével német nyelven

17.00: csendes szentmise hálából élő gyermekért

Szombat: - Április 1.

9.00: bérmálkozási felkészítő

11.00: urnás orgonás gyászmise, majd temetés +Mirk Ferenc lelki üdvéért

14.00-15.40: elsőáldozási felkészítő a templomban, majd a plébánián

15.30: elsőszombati szentségimádás

16.30: gyóntatás a templomban

17.00: német nyelvű szentmise +Marlok Ferenc és felesége +Gátas Katalin lelki üdvéért      

Vasárnap: - Április 2. - Virágvasárnap

9.00: a templom előtt barkaszentelés, majd rövid körmenet lesz a templom körül. A szentmisén a passió énekelve hangzik el a vegyeskórus előadásában.

Az orgonás szentmise +Brandhuber József és +Ziegler Katalin és +Ziegler Teréz lelki üdvéért lesz bemutatva.

**************************************

Ezen a hétvégén (március 25-26.) országos gyűjtést tartunk a Szentföld javára.

 *****

Kérjük a kedves hívek hozzájárulását, adományait templomunk húsvéti díszítéséhez, melyet a hátsó oszlopnál kihelyezett dobozba helyezhetnek el.

 *****

Egyházközségünk kenyéren és vízen való böjtöt hirdet a nagyböjt minden napjára a BÉKÉÉRT. Emellett lehetőség van az egyes napokon saját szándékra is felajánlani a böjtöt. Van még néhány szabad hely az utolsó hétre, feliratkozni a templom végében álló kis asztalra kitett listán lehet vagy az interneten.

 *****

A harmadik, és egyben utolsó elsőáldozási előkészítő április 1-jén, szombaton 14 órakor a templomban kezdődik, majd a plébániai hittanteremben 15.40-ig tart.

Az elsőáldozók plakátja a keresztelőkút elé került kihelyezésre. A plakát melletti kis kosárból a gyerekek neveit lehet kihúzni és hazavinni, hogy imádkozzunk értük otthonainkban is. Hordozzuk őket és a felkészítőiket imáinkban.

 *****

Az idei hittan táborra három nap alatt közel nyolcvan gyerek jelentkezett. Ezért 45 főre emeltük a létszámot táboronként. Az első táborban már nincs hely. A másodikra limitáltan pár szabad hely még van.  Amint ezek a helyek betelnek a jelentkezési sorrend alapján, a jelentkezés lezárul. Megértésüket köszönjük.

 *****

Ferenc pápa április 28. és 30. között Magyarországra látogat. A ferenc2023.hu weboldalon tájékozódhatunk a részletes programról, vagy a templom bejárati ajtaján.

Április 29-én, szombaton 16.30-kor a Papp László Budapest Sportarénában  találkozik a fiatalokkal. Erre az eseményre mindenképp előzetes jelentkezés szükséges. Várjuk mindazon fiatalokat (elsősorban 15-25 év közöttieket) akik részt szeretnének venni ezen az eseményen (kísérővel vagy anélkül). Név, születési dátum és telefonszám megadásával lehet jelentkezni a templom végébe kitett lapon vagy a plébánián ügyeleti időben.

Az április 30-án, vasárnap 9.30-kor (beléptetés már 5.30-tól) a Szentatya szentmisét mutat be a Kossuth téren. Előzetes regisztráció nem szükséges, vegyünk részt minél többen ezen a kivételes eseményen!

*****

Ferenc pápa legutóbb feltette a kérdést: megtettünk-e mindent a háború megállításáért? Újból és újból az imára hív bennünket. Hozzá csatlakozva nemzetünk békéjéért és a világ békéért vállalt közös imára és böjtre hívunk minden jószándékú embert, hiszen ebben a szellemi harcban legfőbb eszközeink az ima és a böjt.

Ehhez a kezdeményezéshez csatlakozhatsz egyénileg (regisztrálhatod magad, de anélkül is lehet), vagy csatlakozhatsz a már meglévő egyházközségi regisztrációhoz. Amennyiben az alábbiak közül legalább az egyiket vállalod, akkor a corpusdomini.hu oldalon keresztül tudsz csatlakozni. Itt találsz egy térképet is, ahol láthatod a békéért imádkozók és böjtölők egyre növekvő számát.

1. Naponta egyszer vagy többször elimádkozom az Úrral való egység imáját, vagy

2. Böjtölök hetente egy vagy két napot (szerda, péntek), vagy

3. Imádkozom naponta valamennyi nem hívő megtérésért, vagy

4. Elimádkozom naponta legalább egy rózsafüzért, vagy

5. Hetente több alkalommal részt veszek szentmisén, szentségimádáson

 *****

Passiópróbákat tartunk a nagypénteki passió eléneklésére készülve vasárnaponként a szentmise után a plébánián.

 *****

Hamvazószerda és nagypéntek szigorú böjti napok. Az egyházi előírások szerint a 18 és 60 év közöttiek csak háromszor ehetnek, és egyszer lakhatnak jól, illetve 14 éves kortól 60 éves korig húst nem vehetnek magukhoz. Nagyböjt péntekjein nem eszünk húst.

 *****

Október 14-én, szombaton 16 órakor lesz egyházközségünkben a bérmálás szentségének kiszolgáltatása, amit tíz alkalmas felkészítő beszélgetés előz meg. Bérmálkozó az lehet, aki 2023. december 31-ig betölti 14-ik életévét és elsőáldozott.

A bérmálkozókkal a felkészítést szombatonként 9.00-kor tartjuk a templomban. (A jelentkezési lapon fel vannak tüntetve az időpontok.) A felkészítésen való részvétel kötelező, bármi okból történő hiányzás esetén a bérmálkozónak vizsgáznia kell.

 *****

Április 22-én, szombaton 10 órakor lesz egyházközségünkben az elsőáldozás.

 *****

Súlyos betegek és haldoklók esetében javasolt kérni a betegek kenetének ingyenes kiszolgáltatását a plébánostól telefonon vagy személyesen.

 *****

Azok a jegyespárok, akik idén szeretnének egyházi házasságot kötni, kérjük, mielőbb jelentkezzenek János atyánál vagy ügyeleti időben a plébánián.

 *****

Ezévi katolikus naptár a hátsó kis asztalról elvihető, ára 100 Ft.

*****

Minden hónap utolsó szerdáján 17 és 18 óra között tiszta és használható ruhákat átvesz a karitász a plébánián.

 ******

Az új Római Misekönyv használata 2022. Advent I. vasárnapjától kötelezően bevezetésre kerül a székesfehérvári egyházmegyében. A legfontosabb változásokat a padokra kihelyezett lapon találjuk.

*****

Minden elsőszombaton egyórás csendes szentségimádást tartunk templomunkban 15.30-tól - legközelebb április 1-jén.

*****

Püspöki rendelet értelmében az uniós GDPR szabályozás miatt tilos bármilyen betekintés a plébánia anyakönyveibe, még családfa kutatáshoz is.

Ez alól kivétel a szentségfelvételhez vagy keresztszülői tisztséghez szükséges anyakönyvi kivonat kiadása a kérelmező személyes kérésére.

*****

A sekrestyeajtó zárját lecseréltük, a belépésre jogosultak kulcsot kaptak. Templomi program szervezéséhez előzetes bejelentés szükséges Rádler Györgynél.

*****

A közösen mondott imádságoknak nagy erejük van, ezért a képviselőtestület elhatározta, hogy újra létre hívja azokat az imaközösségeket, amik az egyházközségben már működtek. Ilyen többek között a Szent Mónika közösség helyi csoportja.

Célja, hogy imádkozzunk az ifjúságért, gyermekeinkért, hogy ne veszítsék el hitüket, vagy ha ez már megtörtént, akkor újra visszataláljanak az egyházhoz.

A közösségnek mindenki tagja lehet, aki vállalja, hogy az imát minden nap /otthonában/ elmondja, és hetente egyszer az Oltáriszentség előtt is.

Mi vasárnap a reggeli mise előtt 5 perccel fogjuk közösen elmondani az imát, amit a padokra lelaminálva kitettünk. Kérjük, hogy ezeket ne vigyék haza.

Az otthoni imádsághoz a hátsó asztalról lehet elvinni a szöveget, vagy le lehet tölteni a Szent Mónika közösség honlapjáról.

*****

Lelki anyaság is vállalható bármilyen szándékra, imádkozni lehet pl. a Szentatya szándékára, papi hivatásokért, vagy megfogant életekért stb.

******

A Szent Mónika közösség helyi csoportjával egyidejűleg vasárnaponként közösen imádkozunk papi hivatásokért is, ami szintén napi imádságot jelent, vasárnap pedig közösen a templomban. Aki szeretne a Prohászka Imaszövetségbe belépni, János atyánál jelezheti ezt.

*****

Aki 2014. július 1. és 2021. március 31. között részesült a keresztség, az elsőáldozás, a bérmálás vagy a házasság szentségében, szíveskedjen felkeresni Telek Franciskát a plébánián ügyeleti időben (hétfő és csütörtök) vagy telefonon (06-30-640-1059) - az adatok helyességének ellenőrzése céljából.

 *****

Községünkben többen is jelezték, hogy a korábban felszámolt temetőkből elhozott rokonaik sírkövét méltóbb helyre szeretnék állítatni. Meglátásunk szerint az egyházi temetőben a kerítés belső vonalában mindenki számára láthatóan tudnánk ezeket felállítani. Akinél tehát régi sírkő van, és úgy gondolja megfelelőbb helyen volna a régi temetőben, az jelezze a temető gondnokánál, Stocker Istvánnál a faliújságon látható elérhetőségek valamelyikén. A  kövek összegyűjtésében és megfelelő elhelyezésében az Önkormányzat segítséget ajánlott.

*****

2022. májusától keddenként is van szentmise. Ezzel egyidejűleg megszűnik a keddi zsolozsma szentáldozással és a szerdai szentségimádás.

*****

Az oltáriszentség templomon kívüli kiszolgáltatása csak a plébánoson keresztül történik. Aki házhoz kéri az oltáriszentséget, név és cím megadásával igényelheti a plébánostól.

*****

Aki elsőpénteken kéri az oltáriszentség kiszolgálását, szintén név és cím megadásával igényelheti.

*****

2022. január 15-től megváltoztak egyházmegyénkben a stóladíjak. A csendes szentmise 2.000 Ft-ra, az orgonás szentmise 4.000 Ft-ra emelkedett. Az esküvő és a temetés díjszabása is emelkedett. Részletek a templom- és plébániaajtón olvasható.

*****

Az egyházi hozzájárulás ajánlott éves összege 2022-től felnőtt keresők részére 3000 ft-ra emelkedett. Mindenki másnak 18 év felett (nyugdíjas, diák, munkanélküli, gyes) továbbra is marad 1500 ft. A befizetési lehetőségek nem változnak (utalás, személyes befizetés, csekk).

*****

Egyházközségünk lehetőséget hirdet a középiskolás korosztály számára a kötelező közösségi szolgálat elvégzésére. A közösségi szolgálat keretében be lehet segíteni a karitász munkájába, illetve az egyházközségi épületek (templom, plébánia) karbantartási feladataiba. Az érdeklődő diákok Metzger Balázsnál jelentkezhetnek.

***********

EGYHÁZKÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI VÁLASZTÁS
PILISSZENTIVÁN 2022.


Egyházközségünk megválasztott képviselőtestületének névsora:

Szemere János plébános

Engert Zoltán

Laskó Beatrix

Marlokné Somogyi Ildikó

Metzger Balázs

Osztheimer Géza

Osztheimer István

Páva Anett

Richolm Péterné

Stocker István

Telek Franciska