Miserend és hirdetés

Karitász Zarándokút Tihany
2023. október 7. szombat
6:30 Indulás
9:00 Érkezés, mosdó
10:00 Tárlatvezetés (külön vezetővel)
11:00 Üdítő, kávé, süti az apátsági Rege Cukrászda Panoráma Teraszán (plébánia meghívása), + batyus ebéd (saját élelem)
12:00 Szabadidő (séta lehetőség Tihanyban)
13:30 Belső-tó (busszal)
14:30 Hazaindulás
17:00 Érkezés 
A részvételi díj 3.500 Forint, amit a személyes jelentkezéssel egyidejűleg kell leadni, az útiköltséget fedezi.
A részvételi díjat Solymáron Klinger Mátyásné, Pilisszentivánon Páva Anett szedi.
A tárlatvezetés belépődíja és a cukrászdai meghívás a plébánia felajánlása.
Jelentkezési határidő: szeptember 3.
Plébánia és a Karitász Csoportok

********************


A PILISSZENTIVÁNI EGYHÁZKÖZSÉG HIRDETÉSEI

2023. szeptember 24.

Hétfő: - Szeptember 25.

8.00: csendes szentmise (élő) kereszt- és bérmagyermekek lelki üdvéért

8.30-tól 10 óráig HIVATALI IDŐ a plébánián

Kedd: - Szeptember 26.

8.00: csendes szentmise (élő) Zsófia és (élő) Olivér testi és lelki gyógyulásáért

18.00: rózsafüzér imádság a templomban a békéért, hazánkért

Csütörtök: Szeptember 28.

17.00: csendes szentmise (élő) unokák és (élő) édesapa lelki üdvéért 

17.30-tól 19 óráig HIVATALI IDŐ a plébánián

Péntek: Szeptember 29.

14.00: orgonás gyászmise +Keppler János lelki üdvéért

16.30: gyóntatás a templomban

17.00: csendes szentmise a Bubrovszki család élő és elhunyt családtagjaiért

Szombat: Szeptember 30.

16.30: gyóntatás a templomban

17.00: német nyelvű orgonás szentmise  +édesapáért, valamint élő és elhunyt hozzátartozókért

Vasárnap: Október 1.

8.20: rózsafüzér imádság

9.00: orgonás szentmise saját szándékra

16.00: Pobori Levente keresztelője


*************************************

Október 14-én, szombaton 16 órakor lesz egyházközségünkben a bérmálás. A bérmálkozásra készülők részére október 12-én, csütörtökön 19.15 órakor bérmálkozás főpróba, majd szentgyónási lehetőség lesz a templomban.

*****

Október a rózsafüzér hónapja. A hétfő és a kedd reggeli szentmisék is este 17 órakor kezdődnek majd és minden szentmise előtt (kivéve kedden) rózsafüzért imádkozunk templomunkban a békéért és hazánkért. Szeretnénk, ha minél többen lennénk, akik imádkozzuk a rózsafüzért, ezért fel lehet iratkozni a hátsó kisasztalra kitett lapra egy-egy, akár több alkalomra is. A rózsafüzér titkairól szóló nyomtatvány elvihető a kisasztalról.

 *****

Az őszi nagymarosi ifjúsági találkozó október 7-én lesz. A kisebb gyerekekkel foglalkozó Gyerekmaros csoportvezető fiatalokat keres. Bővebb információ a templomajtóra kihelyezett plakáton olvasható.

 *****

Trixi néni hirdetései:

Szeretettel hirdetem az októberben induló plébániai hittan csoportok időpontjait!

Elsőáldozási előkészítő Pilisszentivánon: A következő tanévtől változik az elsőáldozás előkészítése. Ezentúl heti rendszerességgel októbertől-május végéig plébániai előkészítő csoporthoz lesz kötött. Ezeknek a foglalkozásoknak az időpontja Hétfőn 15:00-tó-15:45-ig. Elsősorban a 3. évfolyamot érinti, de szeretetek várjuk a felsőbb éveseket is, akik még nem részesültek az oltáriszentségben és a bűnbocsánat szentségében és szeretnék ezt pótolni!

Ovis és alsó tagozatos családi hittan Pilisszentivánon: Kedden 16:15-től. Az idei tapasztalatok alapján, összevonjuk a két hittan csoportot. Jövő évtől, több játékkal és kreatív feladatokkal, énekekkel várom a kicsiket, (szülőket, nagyszülőket).

Action Bible club foglalkozásokra várom a felső tagozatos diákokat Pilisszentivánon kéthetente csütörtökön 16:00-tól 17:30 ig. A foglalkozás első felében mindig egy bibliai története szeretnék feldolgozni a gyerekekkel képregényes Biblián és játékokon keresztül. A foglalkozás második felében pedig közösségépítő játékokkal várom majd a fiatalokat!

*****

Május 27-én, szombaton 24-en vették fel egyházközségünkben a betegek kenetét.

*****

A missziós kereszt felújításra került. Hálásan köszönöm Rádler György és Marlok Tamás munkáját!

 *****

Szeretnénk egy csoportba összefogni azokat, akik a Szent Mónika imát naponta imádkozzák. Jelentkezni Marlokné Somogyi Ildikónál lehet: a marlokne.ildiko@gmail.com e-mail címen, vagy Messengeren, vagy a 30/362-0998-as telefonszámon.

*****

Ferenc pápa legutóbb feltette a kérdést: megtettünk-e mindent a háború megállításáért? Újból és újból az imára hív bennünket. Hozzá csatlakozva nemzetünk békéjéért és a világ békéért vállalt közös imára és böjtre hívunk minden jószándékú embert, hiszen ebben a szellemi harcban legfőbb eszközeink az ima és a böjt.

Ehhez a kezdeményezéshez csatlakozhatsz egyénileg (regisztrálhatod magad, de anélkül is lehet), vagy csatlakozhatsz a már meglévő egyházközségi regisztrációhoz. Amennyiben az alábbiak közül legalább az egyiket vállalod, akkor a corpusdomini.hu oldalon keresztül tudsz csatlakozni. Itt találsz egy térképet is, ahol láthatod a békéért imádkozók és böjtölők egyre növekvő számát.

1. Naponta egyszer vagy többször elimádkozom az Úrral való egység imáját, vagy

2. Böjtölök hetente egy vagy két napot (szerda, péntek), vagy

3. Imádkozom naponta valamennyi nem hívő megtérésért, vagy

4. Elimádkozom naponta legalább egy rózsafüzért, vagy

5. Hetente több alkalommal részt veszek szentmisén, szentségimádáson

 *****

Október 14-én, szombaton 16 órakor lesz egyházközségünkben a bérmálás szentségének kiszolgáltatása, amit tíz alkalmas felkészítő beszélgetés előz meg. Bérmálkozó az lehet, aki 2023. december 31-ig betölti 14-ik életévét és elsőáldozott.

A bérmálkozókkal a felkészítést szombatonként 9.00-kor tartjuk a templomban. (A jelentkezési lapon fel vannak tüntetve az időpontok.) A felkészítésen való részvétel kötelező, bármi okból történő hiányzás esetén a bérmálkozónak vizsgáznia kell.

 *****

Súlyos betegek és haldoklók esetében javasolt kérni a betegek kenetének ingyenes kiszolgáltatását a plébánostól telefonon vagy személyesen.

 *****

Azok a jegyespárok, akik idén szeretnének egyházi házasságot kötni, kérjük, mielőbb jelentkezzenek János atyánál vagy ügyeleti időben a plébánián.

 *****

Ezévi katolikus naptár a hátsó kis asztalról elvihető, ára 100 Ft.

*****

Minden hónap utolsó szerdáján 17 és 18 óra között tiszta és használható ruhákat átvesz a karitász a plébánián.

 ******

Az új Római Misekönyv használata 2022. Advent I. vasárnapjától kötelezően bevezetésre kerül a székesfehérvári egyházmegyében. A legfontosabb változásokat a padokra kihelyezett lapon találjuk.

*****

Minden elsőszombaton egyórás vezetett szentségimádást tartunk templomunkban 15.30-tól.

*****

Püspöki rendelet értelmében az uniós GDPR szabályozás miatt tilos bármilyen betekintés a plébánia anyakönyveibe, még családfa kutatáshoz is.

Ez alól kivétel a szentségfelvételhez vagy keresztszülői tisztséghez szükséges anyakönyvi kivonat kiadása a kérelmező személyes kérésére.

*****

A sekrestyeajtó zárját lecseréltük, a belépésre jogosultak kulcsot kaptak. Templomi program szervezéséhez előzetes bejelentés szükséges Rádler Györgynél.

*****

A közösen mondott imádságoknak nagy erejük van, ezért a képviselőtestület elhatározta, hogy újra létre hívja azokat az imaközösségeket, amik az egyházközségben már működtek. Ilyen többek között a Szent Mónika közösség helyi csoportja.

Célja, hogy imádkozzunk az ifjúságért, gyermekeinkért, hogy ne veszítsék el hitüket, vagy ha ez már megtörtént, akkor újra visszataláljanak az egyházhoz.

A közösségnek mindenki tagja lehet, aki vállalja, hogy az imát minden nap /otthonában/ elmondja, és hetente egyszer az Oltáriszentség előtt is.

Mi vasárnap a reggeli mise előtt 5 perccel fogjuk közösen elmondani az imát, amit a padokra lelaminálva kitettünk. Kérjük, hogy ezeket ne vigyék haza.

Az otthoni imádsághoz a hátsó asztalról lehet elvinni a szöveget, vagy le lehet tölteni a Szent Mónika közösség honlapjáról.

*****

Lelki anyaság is vállalható bármilyen szándékra, imádkozni lehet pl. a Szentatya szándékára, papi hivatásokért, vagy megfogant életekért stb.

******

A Szent Mónika közösség helyi csoportjával egyidejűleg vasárnaponként közösen imádkozunk papi hivatásokért is, ami szintén napi imádságot jelent, vasárnap pedig közösen a templomban. Aki szeretne a Prohászka Imaszövetségbe belépni, János atyánál jelezheti ezt.

*****

Aki 2014. július 1. és 2021. március 31. között részesült a keresztség, az elsőáldozás, a bérmálás vagy a házasság szentségében, szíveskedjen felkeresni Telek Franciskát a plébánián ügyeleti időben (hétfő és csütörtök) vagy telefonon (06-30-640-1059) - az adatok helyességének ellenőrzése céljából.

 *****

Községünkben többen is jelezték, hogy a korábban felszámolt temetőkből elhozott rokonaik sírkövét méltóbb helyre szeretnék állítatni. Meglátásunk szerint az egyházi temetőben a kerítés belső vonalában mindenki számára láthatóan tudnánk ezeket felállítani. Akinél tehát régi sírkő van, és úgy gondolja megfelelőbb helyen volna a régi temetőben, az jelezze a temető gondnokánál, Stocker Istvánnál a faliújságon látható elérhetőségek valamelyikén. A  kövek összegyűjtésében és megfelelő elhelyezésében az Önkormányzat segítséget ajánlott.

*****

2022. májusától keddenként is van szentmise. Ezzel egyidejűleg megszűnik a keddi zsolozsma szentáldozással és a szerdai szentségimádás.

*****

Az oltáriszentség templomon kívüli kiszolgáltatása csak a plébánoson keresztül történik. Aki házhoz kéri az oltáriszentséget, név és cím megadásával igényelheti a plébánostól.

*****

Aki elsőpénteken kéri az oltáriszentség kiszolgálását, szintén név és cím megadásával igényelheti.

*****

2022. január 15-től megváltoztak egyházmegyénkben a stóladíjak. A csendes szentmise 2.000 Ft-ra, az orgonás szentmise 4.000 Ft-ra emelkedett. Az esküvő és a temetés díjszabása is emelkedett. Részletek a templom- és plébániaajtón olvasható.

*****

Az egyházi hozzájárulás ajánlott éves összege 2022-től felnőtt keresők részére 3000 ft-ra emelkedett. Mindenki másnak 18 év felett (nyugdíjas, diák, munkanélküli, gyes) továbbra is marad 1500 ft. A befizetési lehetőségek nem változnak (utalás, személyes befizetés, csekk).

*****

Egyházközségünk lehetőséget hirdet a középiskolás korosztály számára a kötelező közösségi szolgálat elvégzésére. A közösségi szolgálat keretében be lehet segíteni a karitász munkájába, illetve az egyházközségi épületek (templom, plébánia) karbantartási feladataiba. Az érdeklődő diákok Metzger Balázsnál jelentkezhetnek.

***********

EGYHÁZKÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI VÁLASZTÁS
PILISSZENTIVÁN 2022.


Egyházközségünk megválasztott képviselőtestületének névsora:

Szemere János plébános

Engert Zoltán

Laskó Beatrix

Marlokné Somogyi Ildikó

Metzger Balázs

Osztheimer Géza

Osztheimer István

Páva Anett

Richolm Péterné

Stocker István

Telek Franciska