Miserend és hirdetés

A PILISSZENTIVÁNI EGYHÁZKÖZSÉG HIRDETÉSEI

2020. március 22-én

 

A pilisszentiváni egyházközségben a püspöki konferencia iránymutatásának megfelelően március 22-től határozatlan ideig nem lesz nyilvános szentmise a templomunkban.

A nagyheti és húsvéti közös ünneplés és vallásos cselekmények előre láthatóan nem lesznek megtartva.

Szüneteltetjük a bérmálási felkészítést, felnőtt hittant, karitász akciókat, igeliturgiákat és zsolozsmákat.

A virágvasárnap előtti szombatra tervezett bűnbánati liturgia szintén elmarad.

Az elsőáldozás megünneplése is későbbi időpontra tolódik.

Keressük az Istennel való személyes kapcsolat megélését, imádkozzunk rendszeresen és mélyebben, olvassuk és elmélkedjünk a szentírásról. Tartsunk egyéni lelkiismeretvizsgálatot, személyes bűnbánatot!

Leleményes szeretettel segítsünk egymáson!