A két jászol

2015.12.10.

A két jászol

Isten ajándékaival megáldott boldog karácsonyt kívánunk!

Ha belegondolok, még mester sem volt. Pedig tudta nélkül saját magát, az emberiséget formázta meg. Fogott néhány karvastagságú ágat, baltájával méretre vágta, kötéllel egymáshoz erősítette, majd nekitámasztotta a roskadozó épület falának. Mivel állatoknak készült, nem igényelt több fáradtságot. Szalma és széna került a vályúba, és aznap este már terelte is övéit a frissen készült „terüljasztalkához”. A jószágok pedig jöttek. Egymást lökdösve tódultak a friss, illatos eleséghez. Miután mind megtalálta helyét, falatozni kezdtek. Gazdájuk elégedetten nézte munkájának gyümölcsét: az állatok gyarapodását.

Jóval korábban, réges-régen szintén alkotott valaki egy hasonlót. Ő a mesterek Mestere volt. Kezébe vette a föld porát és akaratával megalkotta az élet bölcsőjét. Erős vázat készített, rugalmas izmokkal kötötte össze és elhelyezte az édenben. Művét saját örömére készítette, és úgy intézte, hogy alkotása folyamatos gondoskodást igényeljen. Azt a feladatot adta neki, hogy sokasodjon és hajtsa uralma alá a földet. Lelkesítsen át mindent, és jóízű eledelül adja oda magát valakinek. Szeretetben gyarapodjon és így uralkodjon mindazon, amit talál.

És az Alkotó látta, hogy amit alkotott igen nagyon jó!

Nagy volt az öröme és ez arra indította, hogy Művét magával egyenlővé tegye. Elhatározta, hogy emberré lesz, hogy az embert istenné tegye. Ebben az elhatározásában az sem akadályozta meg, hogy teremtményei időközben hátat fordítottak neki. Kiválasztotta egyik népét és évezredes felkészítés után lakást vett egyikükben. Mint egy közülük, anya által jelent meg a látható világban. Semmiben nem különbözve többi alkotásától nőtt fel és élt köztük.

Felfedte eredésük és céljuk valódi távlatát és lehetővé tette, hogy a legtáplálóbb ételt adják egymásnak: eleven jászollá váltak, akik Teremtőjüket hordozzák magukban.

 

Lelkünk mélyén, jászolban nyugszik a Mindenható. Át akar ragyogni szavainkon, tetteinken, életünkön. Azt akarja, hogy eredeti terve szerint tápláljuk egymást tökéletesedő önmagunkkal és így emelkedjünk a magasba.

Áldott karácsonyt kíván minden olvasónak a Katolikus Egyházközség.

vissza