Egyházi hozzájárulás 2018

2018.01.08.

Egyházi hozzájárulás 2018

A Közösséghez tartozás egyik jele.

Levél az egyházi hozzájárulással kapcsolatban

 Minden megkeresztelt pilisszentiváni lakoshoz!

 

Községünk 2350 megkeresztelttel van nyilvántartva a székesfehérvári püspökségen. Többségük anyagilag támogatja az egyházközséget, ami bíztató jel, ám nagy részükkel – mintegy 1800 személlyel – nagyon gyenge a kapcsolatunk. Szeretnénk velük is kapcsolatba lépni, hogy egymás kölcsönös megismerése által valódi együttműködés alakulhasson ki.

Elsősorban nem az a célunk, hogy a megkereszteltek pénzbeli támogatását elnyerjük, hanem hogy mindenki életet kapjon és találjon ebben a közösségben. Az egyházközségnek ez a szándéka.

Mindnyájan úgy vagyunk a pénz dolgával, hogy oda tesszük, ahol jó helyen látjuk.

Ha magunkra fordítjuk, mérlegelhetjük, hogy amire költjük „megéri-e a pénzét”. Amikor viszont ajándékként, szeretetünk és elismerésünk jeléül adjuk, akkor nem a befektetés szempontja vezérel.

A keresztény világ – és a más valláshoz tartozó ember is – ismeri az adomány fogalmát. Ez esetben hálából, engesztelésül vagy bizalom jeléül adja a pénzét. A keresztény egyházhoz tartozók mindig is jelét adták, hogy elkötelezettségük ilyen megnyilvánulásából támogatták közösségüket. Nem azért, hogy cserébe kapjanak valamit, hanem mert értékesnek tartják egyházközségük tevékenységét. Abból a meggyőződésből gondolják így, hogy sokkal többet kapnak ők az Istentől, és adományuk annak csak töredékét fejezi ki. Ezért a keresztény ember az egyház közösségét, amelynek tagja, és ami egyben Jézus titokzatos teste, anyagilag is támogatni akarja.

Az egyházi hozzájárulás önkéntes, bár minden megkeresztelt számára lelkiismereti, sőt egyházjogi kötelesség. A hozzájárulás javasolt összege egyházközségünkben évek óta változatlan: a keresők esetében személyenként évi 2000Ft, a nyugdíjasok, munkanélküliek, gyesen vagy gyeden lévők, 18 évet betöltött diákok esetében személyenként évi 1500 Ft.

Itt szeretnénk megköszönni azok támogatását, akik ennél többet adtak, és egyben kérjük, hogy mindenki annyival támogassa a helyi közösség működését, amennyi módjában áll.

Mivel a hozzájárulást szedők életkora és egészségi állapota a jövő évtől már nem teszi lehetővé, hogy mindenhová személyesen is eljussunk, szeretnénk több lehetőséget is biztosítani a hozzájárulás befizetésére:

-          postai átutalási megbízás (csekk). Jelen levelünkhöz mellékeljük. Kérnénk a befizető NEVÉT és CÍMÉT a közlemény rovatba OLVASHATÓAN beírni.

-          banki átutalás – számlaszámunk:
Pilisvörösvári és Vidéke Takarékszövetkezet – Pilisszentiváni Fiók
65700048-10117547

Kérnénk a befizető NEVÉT és CÍMÉT a közlemény rovatba OLVASHATÓAN beírni

-           Továbbra is lehet személyesen befizetni a hozzájárulást Wippelhauser Mariska néninél misék után a sekrestyében, ill. Gábeli Katalin meglátogatja azokat, akiket korábban is.

Mivel az egyházközség életereje nem anyagi helyzetének, hanem élő hitének függvénye, mindenkit biztatunk arra, hogy kezdjen párbeszédet azzal, akiről tudja, hogy az egyházközség életében aktívan részt vesz. Amennyiben ez a kapcsolat reményt és új távlatot ad életének, úgy célt értünk, és nem kívánunk mást, mint hogy egyre jobban megerősödjön szeretetében és hitében.

 

vissza