A honlap nyitóoldala

verbita_misszio_2023.docx

A PILISSZENTIVÁNI EGYHÁZKÖZSÉG HIRDETÉSEI

2023. január 29-én

 

Hétfő: - Január 30.

8.00: csendes szentmise + barátok lelki üdvéért

8.30-tól 10 óráig HIVATALI IDŐ a plébánián

Kedd: - Január 31.

 8.00: csendes szentmise + édesapa lelki üdvéért

18.00: rózsafüzér imádság a templomban hazánkért, a békéért

Csütörtök: - Február 2. - Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe

17.00: csendes szentmise gyertyaszenteléssel + barátok lelki üdvéért

                          - egy szál gyertyát biztosítunk

17.30-tól 19 óráig HIVATALI IDŐ a plébánián

Péntek: - Február 3. - Szent Balázs püspök és vértanú emléknapja

                                                                      Elsőpéntek

16.30: gyóntatás a templomban

17.00: csendes szentmise + édesanya lelki üdvéért

                         - a szentmisén Balázs-áldásban részesülnek a hívek

Szombat: - Február 4.

16.30: gyóntatás a templomban

17.00: német nyelvű orgonás szentmise +Hofer Károly és felesége +Richolm Teréz lelki üdvéért

Vasárnap: - Február 5.

9.00: orgonás szentmise szentmise + szülők lelki üdvéért
A szentmise után ministráns foglalkozás lesz.

**************************************

A jövő hétvégi miséken (február 4-5.) Balázs-áldásban részesülhetnek a hívek.

 *****

Február 4-én, szombaton 8 és 11 óra között ruha-akciót tart a Karitász a plébánián.

 *****

Március 2. és 5. (csütörtöktől vasárnapig) között egyházközségünkbe jön missziózni 13 verbita szerzetes. Celebrálnak szentmisét, vezetnek előadásokat, keresztutat, imát, gyóntatnak… Az elszállásolásukban kéri János atya a hívek segítségét: ez 3 éjszakát, valamint reggelit és vacsorát jelent. Jelentkezni Telek Franciskánál lehet. A misszió részletes programja a templomajtón és a honlapon is megtalálható.

  *****

A nagyböjt február 22-én, Hamvazószerdával kezdődik. Nagyböjt péntekjein 16.30-tól a szentmiséig keresztutat tartunk templomunkban. Várjuk azok jelentkezését (akár egyénileg, akár közösségileg), akik szívesen tartanának valamelyik nagyböjti pénteken keresztúti ájtatosságot. Jelentkezni az ügyeleti időben lehet a plébánián.

 *****

Egyházközségünk kenyéren és vízen való böjtöt hirdet a nagyböjt minden napjára a BÉKÉÉRT. Emellett lehetőség van az egyes napokon saját szándékra is felajánlani a böjtöt (saját szándék nem kötelező). A böjtölő a nevét és a saját szándékát a templom végében álló kis asztalra kitett listára írhatja fel.

 *****

Április 22-én, szombaton 10 órakor lesz egyházközségünkben az elsőáldozás.

 *****

Október 14-én, szombaton 16 órakor lesz egyházközségünkben a bérmálás szentségének kiszolgáltatása, amit tíz alkalmas felkészítő beszélgetés előz meg. Bérmálkozó az lehet, aki 2023. december 31-ig betölti 14-ik életévét és elsőáldozott. Jelentkezési lapot a plébánián hivatali időben lehet kérni, melyet február 12-ig kitöltve kérünk leadni ugyanott. A késve érkezett jelentkezést nem tudjuk elfogadni.

A bérmálkozókkal a felkészítést szombatonként 9.00-kor tartjuk a templomban. (A jelentkezési lapon fel vannak tüntetve az időpontok.) A felkészítésen való részvétel kötelező, bármi okból történő hiányzás esetén a bérmálkozónak vizsgáznia kell.

Az első találkozás február 18-án, szombaton 9.00-kor lesz a templomban, melyre feltétlenül várjuk a jelentkező bérmálkozó fiatalokat, szülőket, illetve bérmaszülőket. Megjelenés kötelező, mert ez alkalommal kapnak tájékoztatást az érintettek.

 *****

Súlyos betegek és haldoklók esetében javasolt kérni a betegek kenetének ingyenes kiszolgáltatását a plébánostól telefonon vagy személyesen.

 *****

Azok a jegyespárok, akik idén szeretnének egyházi házasságot kötni, kérjük, mielőbb jelentkezzenek János atyánál vagy ügyeleti időben a plébánián.

*****

Köszönjük mindazoknak, akik adományukkal hozzájárultak templomunk ünnepi díszítéséhez.

 *****

Jövő évi katolikus naptár a hátsó kis asztalról elvihető, ára 100 Ft.

*****

Óvodás hittanra január 15-től újra szeretettel várjuk az óvodásokat a megszokott időpontban, kedden 16.15-kor.

*****

Minden hónap utolsó szerdáján 17 és 18 óra között tiszta és használható ruhákat átvesz a karitász a plébánián.

 ******

Az új Római Misekönyv használata 2022. Advent I. vasárnapjától kötelezően bevezetésre kerül a székesfehérvári egyházmegyében. A legfontosabb változásokat a padokra kihelyezett lapon találjuk.

*****

Egész héten a szentmisék előtt fél órával rózsafüzért imádkozunk templomunkban.

*****

Október hónaptól minden elsőszombaton egyórás csendes szentségimádást tartunk templomunkban 15.30-tól - legközelebb február 4-én.

*****

Püspöki rendelet értelmében az uniós GDPR szabályozás miatt tilos bármilyen betekintés a plébánia anyakönyveibe, még családfa kutatáshoz is.

Ez alól kivétel a szentségfelvételhez vagy keresztszülői tisztséghez szükséges anyakönyvi kivonat kiadása a kérelmező személyes kérésére.

*****

A sekrestyeajtó zárját lecseréltük, a belépésre jogosultak kulcsot kaptak. Templomi program szervezéséhez előzetes bejelentés szükséges Rádler Györgynél.

*****

Akik 2023-ban szándékoznak házasságot kötni, azoknak 2023 januárjától jegyesoktatást indít a plébánia. Jelentkezni lehet Telek Franciskánál hivatali időben vagy e-mailben, vagy telefonon.

*****

A közösen mondott imádságoknak nagy erejük van, ezért a képviselőtestület elhatározta, hogy újra létre hívja azokat az imaközösségeket, amik az egyházközségben már működtek. Ilyen többek között a Szent Mónika közösség helyi csoportja.

Célja, hogy imádkozzunk az ifjúságért, gyermekeinkért, hogy ne veszítsék el hitüket, vagy ha ez már megtörtént, akkor újra visszataláljanak az egyházhoz.

A közösségnek mindenki tagja lehet, aki vállalja, hogy az imát minden nap /otthonában/ elmondja, és hetente egyszer az Oltáriszentség előtt is.

Mi vasárnap a reggeli mise előtt 5 perccel fogjuk közösen elmondani az imát, amit a padokra lelaminálva kitettünk. Kérjük, hogy ezeket ne vigyék haza.

Az otthoni imádsághoz a hátsó asztalról lehet elvinni a szöveget, vagy le lehet tölteni a Szent Mónika közösség honlapjáról.

*****

Lelki anyaság is vállalható bármilyen szándékra, imádkozni lehet pl. a Szentatya szándékára, papi hivatásokért, vagy megfogant életekért stb.

******

A Szent Mónika közösség helyi csoportjával egyidejűleg vasárnaponként közösen imádkozunk papi hivatásokért is, ami szintén napi imádságot jelent, vasárnap pedig közösen a templomban. Aki szeretne a Prohászka Imaszövetségbe belépni, János atyánál jelezheti ezt.

*****

Aki 2014. július 1. és 2021. március 31. között részesült a keresztség, az elsőáldozás, a bérmálás vagy a házasság szentségében, szíveskedjen felkeresni Telek Franciskát a plébánián ügyeleti időben (hétfő és csütörtök) vagy telefonon (06-30-640-1059) - az adatok helyességének ellenőrzése céljából.

 *****

Községünkben többen is jelezték, hogy a korábban felszámolt temetőkből elhozott rokonaik sírkövét méltóbb helyre szeretnék állítatni. Meglátásunk szerint az egyházi temetőben a kerítés belső vonalában mindenki számára láthatóan tudnánk ezeket felállítani. Akinél tehát régi sírkő van, és úgy gondolja megfelelőbb helyen volna a régi temetőben, az jelezze a temető gondnokánál, Stocker Istvánnál a faliújságon látható elérhetőségek valamelyikén. A  kövek összegyűjtésében és megfelelő elhelyezésében az Önkormányzat segítséget ajánlott.

*****

Májustól keddenként is van szentmise. Ezzel egyidejűleg megszűnik a keddi zsolozsma szentáldozással és a szerdai szentségimádás.

*****

Májustól az oltáriszentség templomon kívüli kiszolgáltatása csak a plébánoson keresztül történik. Aki házhoz kéri az oltáriszentséget, név és cím megadásával igényelheti a plébánostól.

*****

Aki elsőpénteken kéri az oltáriszentség kiszolgálását, szintén név és cím megadásával igényelheti.

*****

Január 15-től megváltoztak egyházmegyénkben a stóladíjak. A csendes szentmise 2.000 Ft-ra, az orgonás szentmise 4.000 Ft-ra emelkedett. Az esküvő és a temetés díjszabása is emelkedett. Részletek a templom- és plébániaajtón olvasható.

*****

Az egyházi hozzájárulás ajánlott éves összege 2022-től felnőtt keresők részére 3000 ft-ra emelkedett. Mindenki másnak 18 év felett (nyugdíjas, diák, munkanélküli, gyes) továbbra is marad 1500 ft. A befizetési lehetőségek nem változnak (utalás, személyes befizetés, csekk).

*****

Egyházközségünk lehetőséget hirdet a középiskolás korosztály számára a kötelező közösségi szolgálat elvégzésére. A közösségi szolgálat keretében be lehet segíteni a karitász munkájába, illetve az egyházközségi épületek (templom, plébánia) karbantartási feladataiba. Az érdeklődő diákok Metzger Balázsnál jelentkezhetnek.


***********

EGYHÁZKÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI VÁLASZTÁS
PILISSZENTIVÁN 2022.


Egyházközségünk megválasztott képviselőtestületének névsora:

Szemere János plébános

Engert Zoltán

Laskó Beatrix

Marlokné Somogyi Ildikó

Metzger Balázs

Osztheimer Géza

Osztheimer István

Páva Anett

Richolm Péterné

Stocker István

Telek Franciska

__________________________________________________________

Székesfehérvár, 2022. március 4.

Ikt. szám: 256-7/2020.

Főtisztelendő Plébános uraknak

SZÉKHELYÜKÖN

 

Tárgy: járvány ügyi rendelkezések visszavonása

 

Főtisztelendő Plébános Úr!

A Kormány rendelkezéseivel összhangban – tekintettel a javuló járványhelyzetre – 2022. március 7-től a templomokban és más zárt terekben tartandó mindennemű közösségi eseményre vonatkozóan az alábbi rendelkezések lépnek érvénybe.

Nem kötelező a maszk viselése és a nagyobb távolság tartásának előírása.

Engedélyezzük a gyóntatószékben történő gyóntatást, a perselyadományok felajánláskor való összegyűjtését és a szenteltvíztartók használatát. (A kiengesztelődéskor a kézfogás vagy békecsók az új misekönyvből a hivatalos liturgia szerint is kimaradt.)

Ajánljuk továbbra is a kézben való áldozást, de nem tiltjuk meg a nyelvre való áldozást sem. Áldoztatás előtt a kézfertőtlenítést továbbra is ajánljuk.

Kérem, hogy továbbra is felelősen és körültekintően járjanak el, figyelembe véve az esetleges újabb járványügyi előírásokat.

A szociális és egészségügyi intézményekben továbbra is érvényben maradnak a védekezést szolgáló intézkedések. Kérjük azokat, akik ilyen helyeken látnak el szolgálatot, továbbra is tartsák meg a helyi előírásokat!

Hívják fel ismételten a hívek figyelmét, hogy – amennyiben egészségügyi akadálya nincsen – személyesen vegyenek részt a szentmiséken és egyéb liturgikus alkalmakon.

Spányi Antal

székesfehérvári püspök

*********

ÉLŐ SZENTMISE-KÖZVETÍTÉS VASÁRNAPONKÉNT


A járványhelyzetre való tekintettel élőben közvetítik vasárnaponként a ½ 11-kor kezdődő szentmisét Solymárról.

A sokat.hu oldalról lehet egyszerűen elérni a linket. Az új közvetítés linkjét vasárnaptól lehet elérni, addig a múlt heti mise felvételére mutat.


*****