A honlap nyitóoldala

A PILISSZENTIVÁNI EGYHÁZKÖZSÉG HIRDETÉSEI

2023. november 5.

Hétfő: - November 6.

8.00: csendes szentmise +hozzátartozókért

8.30-tól 10 óráig HIVATALI IDŐ a plébánián

Kedd: - November 7.

8.00: csendes szentmise élő gyermekeinkért és unokáinkért

17.30: rózsafüzér imádság a templomban a békéért, hazánkért

Csütörtök: November 9.

17.00: csendes szentmise élő Hangáért

17.30-tól 19 óráig HIVATALI IDŐ a plébánián

Péntek: November 10.

16.30: gyóntatás a templomban

17.00: csendes szentmise hálából gyermek születéséért

Szombat: November 11.

16.30: gyóntatás a templomban

17.00: német nyelvű orgonás szentmise +Szabó Dezsőné sz.Gábeli Ágnes halálának 1. évfordulóján

Vasárnap: November 12.

 9.00: ünnepi orgonás szentmise a templombúcsú alkalmából

Teljes búcsút lehet nyerni ezen a napon!


*************************************

Köszönet mindazoknak, akik októberben a közös rózsafüzér imádságokban részt vettek!

 *****

Köszönet Karl Zsuzsának és családjának a templom melletti feszület helyreállításáért!

 *****

A Solymári Verbita Imakör plébániánkon tartja következő imaalkalmát november 8-án, szerdán 18.30-kor, melyre szeretettel várják az érdeklődőket. További részlet a templomajtóra kihelyezett plakáton olvasható.

*****

A piliscsabai Páduai Szent Antal Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola felvételt hirdet a most negyedik osztályos tanulók részére a 2024 szeptemberében induló gimnáziumi osztályaiba. Ezért nyílt napot tartanak 2023. november 8-án 7.40 és 11 óra között, melyre szeretettel várják az érdeklődő diákokat és szüleiket. Bővebb információ a kihelyezett plakáton olvasható.

 *****

Spányi Antal megyéspüspök úr megbízásából 2023. november 11-én 11 órakor egy mécses meggyújtásával, és pár perces harangszóval emlékezzünk meg az I. és a II. világháborúban a harctéren elesett hős katonákról.

 *****

November 12-én, vasárnap, a szentmisét követően a gyerekeknek pásztorjáték szereposztás lesz. Nagy szeretettel várja a gyerekeket Szandra, Rita és Trixi néni!

 *****

A Székesfehérvári Egyházmegye Élni TELJESEN Jó címmel országos életvédelmi napot szervez november 18-án, szombaton Székesfehérvár belvárosában. Részletek a kihelyezett plakáton.

*****

A missziók javára tartott gyűjtés összege 82.210 Ft volt. Továbbítottuk a püspökség felé. Isten fizesse meg a hívek adományait!

*****

November 1. Mindenszentek ünnepe, november 2. Halottak napja. Ezeken a napokon, illetve ehhez kapcsolódva Mindenszentek nyolcadában (november 1-8-ig) a szokásos feltételekkel teljes búcsút nyerhetünk a tisztítótűzben szenvedő elhunytak javára.

*****

„Meg nem született gyermek” címmel lelki hetet tartanak a solymári templomban október 24. és november 2. között, az esti szentmiséket követően. További részletek a templomunk hirdetőtábláin olvashatók.

*****

Kéthetente csütörtökönként a felső tagozatos plébániai hittan helyszíne változik! November 9-én, csütörtökön 16.00 órától a solymári hittanteremben várja Trixi néni a gyerekeket.

 *****

Egyházközségünk Karitász csoportja a következő hónapokban nem tud ruhát befogadni. A megértést köszönik!

 *****

Következő héten (októbertől) indulnak a plébániai hittancsoportok. Elsőáldozási felkészítő október 2-án, hétfőn 15.00 órakor. Óvodás és alsós hittan október 3-án, kedden 16.15-től. Felső tagozatosok részére kéthetente lesz hittanóra: első alkalom október 12-én, csütörtökön 16.00 órától. Trixi néni szeretettel várja a gyerekeket!

*****

Május 27-én, szombaton 24-en vették fel egyházközségünkben a betegek kenetét.

 *****

A missziós kereszt felújításra került. Hálásan köszönöm Rádler György és Marlok Tamás munkáját!

 *****

Szeretnénk egy csoportba összefogni azokat, akik a Szent Mónika imát naponta imádkozzák. Jelentkezni Marlokné Somogyi Ildikónál lehet: a marlokne.ildiko@gmail.com e-mail címen, vagy Messengeren, vagy a 30/362-0998-as telefonszámon.

*****

Ferenc pápa legutóbb feltette a kérdést: megtettünk-e mindent a háború megállításáért? Újból és újból az imára hív bennünket. Hozzá csatlakozva nemzetünk békéjéért és a világ békéért vállalt közös imára és böjtre hívunk minden jószándékú embert, hiszen ebben a szellemi harcban legfőbb eszközeink az ima és a böjt.

Ehhez a kezdeményezéshez csatlakozhatsz egyénileg (regisztrálhatod magad, de anélkül is lehet), vagy csatlakozhatsz a már meglévő egyházközségi regisztrációhoz. Amennyiben az alábbiak közül legalább az egyiket vállalod, akkor a corpusdomini.hu oldalon keresztül tudsz csatlakozni. Itt találsz egy térképet is, ahol láthatod a békéért imádkozók és böjtölők egyre növekvő számát.

1. Naponta egyszer vagy többször elimádkozom az Úrral való egység imáját, vagy

2. Böjtölök hetente egy vagy két napot (szerda, péntek), vagy

3. Imádkozom naponta valamennyi nem hívő megtérésért, vagy

4. Elimádkozom naponta legalább egy rózsafüzért, vagy

5. Hetente több alkalommal részt veszek szentmisén, szentségimádáson

 *****

Október 14-én, szombaton 16 órakor lesz egyházközségünkben a bérmálás szentségének kiszolgáltatása, amit tíz alkalmas felkészítő beszélgetés előz meg. Bérmálkozó az lehet, aki 2023. december 31-ig betölti 14-ik életévét és elsőáldozott.

A bérmálkozókkal a felkészítést szombatonként 9.00-kor tartjuk a templomban. (A jelentkezési lapon fel vannak tüntetve az időpontok.) A felkészítésen való részvétel kötelező, bármi okból történő hiányzás esetén a bérmálkozónak vizsgáznia kell.

 *****

Súlyos betegek és haldoklók esetében javasolt kérni a betegek kenetének ingyenes kiszolgáltatását a plébánostól telefonon vagy személyesen.

 *****

Azok a jegyespárok, akik idén szeretnének egyházi házasságot kötni, kérjük, mielőbb jelentkezzenek János atyánál vagy ügyeleti időben a plébánián.

 *****

Ezévi katolikus naptár a hátsó kis asztalról elvihető, ára 100 Ft.

*****

Minden hónap utolsó szerdáján 17 és 18 óra között tiszta és használható ruhákat átvesz a karitász a plébánián.

 ******

Az új Római Misekönyv használata 2022. Advent I. vasárnapjától kötelezően bevezetésre kerül a székesfehérvári egyházmegyében. A legfontosabb változásokat a padokra kihelyezett lapon találjuk.

*****

Minden elsőszombaton egyórás vezetett szentségimádást tartunk templomunkban 15.30-tól.

*****

Püspöki rendelet értelmében az uniós GDPR szabályozás miatt tilos bármilyen betekintés a plébánia anyakönyveibe, még családfa kutatáshoz is.

Ez alól kivétel a szentségfelvételhez vagy keresztszülői tisztséghez szükséges anyakönyvi kivonat kiadása a kérelmező személyes kérésére.

*****

A sekrestyeajtó zárját lecseréltük, a belépésre jogosultak kulcsot kaptak. Templomi program szervezéséhez előzetes bejelentés szükséges Rádler Györgynél.

*****

A közösen mondott imádságoknak nagy erejük van, ezért a képviselőtestület elhatározta, hogy újra létre hívja azokat az imaközösségeket, amik az egyházközségben már működtek. Ilyen többek között a Szent Mónika közösség helyi csoportja.

Célja, hogy imádkozzunk az ifjúságért, gyermekeinkért, hogy ne veszítsék el hitüket, vagy ha ez már megtörtént, akkor újra visszataláljanak az egyházhoz.

A közösségnek mindenki tagja lehet, aki vállalja, hogy az imát minden nap /otthonában/ elmondja, és hetente egyszer az Oltáriszentség előtt is.

Mi vasárnap a reggeli mise előtt 5 perccel fogjuk közösen elmondani az imát, amit a padokra lelaminálva kitettünk. Kérjük, hogy ezeket ne vigyék haza.

Az otthoni imádsághoz a hátsó asztalról lehet elvinni a szöveget, vagy le lehet tölteni a Szent Mónika közösség honlapjáról.

*****

Lelki anyaság is vállalható bármilyen szándékra, imádkozni lehet pl. a Szentatya szándékára, papi hivatásokért, vagy megfogant életekért stb.

******

A Szent Mónika közösség helyi csoportjával egyidejűleg vasárnaponként közösen imádkozunk papi hivatásokért is, ami szintén napi imádságot jelent, vasárnap pedig közösen a templomban. Aki szeretne a Prohászka Imaszövetségbe belépni, János atyánál jelezheti ezt.

*****

Aki 2014. július 1. és 2021. március 31. között részesült a keresztség, az elsőáldozás, a bérmálás vagy a házasság szentségében, szíveskedjen felkeresni Telek Franciskát a plébánián ügyeleti időben (hétfő és csütörtök) vagy telefonon (06-30-640-1059) - az adatok helyességének ellenőrzése céljából.

 *****

Községünkben többen is jelezték, hogy a korábban felszámolt temetőkből elhozott rokonaik sírkövét méltóbb helyre szeretnék állítatni. Meglátásunk szerint az egyházi temetőben a kerítés belső vonalában mindenki számára láthatóan tudnánk ezeket felállítani. Akinél tehát régi sírkő van, és úgy gondolja megfelelőbb helyen volna a régi temetőben, az jelezze a temető gondnokánál, Stocker Istvánnál a faliújságon látható elérhetőségek valamelyikén. A  kövek összegyűjtésében és megfelelő elhelyezésében az Önkormányzat segítséget ajánlott.

*****

2022. májusától keddenként is van szentmise. Ezzel egyidejűleg megszűnik a keddi zsolozsma szentáldozással és a szerdai szentségimádás.

*****

Az oltáriszentség templomon kívüli kiszolgáltatása csak a plébánoson keresztül történik. Aki házhoz kéri az oltáriszentséget, név és cím megadásával igényelheti a plébánostól.

*****

Aki elsőpénteken kéri az oltáriszentség kiszolgálását, szintén név és cím megadásával igényelheti.

*****

2022. január 15-től megváltoztak egyházmegyénkben a stóladíjak. A csendes szentmise 2.000 Ft-ra, az orgonás szentmise 4.000 Ft-ra emelkedett. Az esküvő és a temetés díjszabása is emelkedett. Részletek a templom- és plébániaajtón olvasható.

*****

Az egyházi hozzájárulás ajánlott éves összege 2022-től felnőtt keresők részére 3000 ft-ra emelkedett. Mindenki másnak 18 év felett (nyugdíjas, diák, munkanélküli, gyes) továbbra is marad 1500 ft. A befizetési lehetőségek nem változnak (utalás, személyes befizetés, csekk).

*****

Egyházközségünk lehetőséget hirdet a középiskolás korosztály számára a kötelező közösségi szolgálat elvégzésére. A közösségi szolgálat keretében be lehet segíteni a karitász munkájába, illetve az egyházközségi épületek (templom, plébánia) karbantartási feladataiba. Az érdeklődő diákok Metzger Balázsnál jelentkezhetnek.

***********

EGYHÁZKÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI VÁLASZTÁS
PILISSZENTIVÁN 2022.


Egyházközségünk megválasztott képviselőtestületének névsora:

Szemere János plébános

Engert Zoltán

Laskó Beatrix

Marlokné Somogyi Ildikó

Metzger Balázs

Osztheimer Géza

Osztheimer István

Páva Anett

Richolm Péterné

Stocker István

Telek Franciska

__________________________________________________________

Székesfehérvár, 2022. március 4.

Ikt. szám: 256-7/2020.

Főtisztelendő Plébános uraknak

SZÉKHELYÜKÖN

 

Tárgy: járvány ügyi rendelkezések visszavonása

 

Főtisztelendő Plébános Úr!

A Kormány rendelkezéseivel összhangban – tekintettel a javuló járványhelyzetre – 2022. március 7-től a templomokban és más zárt terekben tartandó mindennemű közösségi eseményre vonatkozóan az alábbi rendelkezések lépnek érvénybe.

Nem kötelező a maszk viselése és a nagyobb távolság tartásának előírása.

Engedélyezzük a gyóntatószékben történő gyóntatást, a perselyadományok felajánláskor való összegyűjtését és a szenteltvíztartók használatát. (A kiengesztelődéskor a kézfogás vagy békecsók az új misekönyvből a hivatalos liturgia szerint is kimaradt.)

Ajánljuk továbbra is a kézben való áldozást, de nem tiltjuk meg a nyelvre való áldozást sem. Áldoztatás előtt a kézfertőtlenítést továbbra is ajánljuk.

Kérem, hogy továbbra is felelősen és körültekintően járjanak el, figyelembe véve az esetleges újabb járványügyi előírásokat.

A szociális és egészségügyi intézményekben továbbra is érvényben maradnak a védekezést szolgáló intézkedések. Kérjük azokat, akik ilyen helyeken látnak el szolgálatot, továbbra is tartsák meg a helyi előírásokat!

Hívják fel ismételten a hívek figyelmét, hogy – amennyiben egészségügyi akadálya nincsen – személyesen vegyenek részt a szentmiséken és egyéb liturgikus alkalmakon.

Spányi Antal

székesfehérvári püspök

*********

ÉLŐ SZENTMISE-KÖZVETÍTÉS VASÁRNAPONKÉNT


A járványhelyzetre való tekintettel élőben közvetítik vasárnaponként a ½ 11-kor kezdődő szentmisét Solymárról.

A sokat.hu oldalról lehet egyszerűen elérni a linket. Az új közvetítés linkjét vasárnaptól lehet elérni, addig a múlt heti mise felvételére mutat.


*****