A honlap nyitóoldala

A PILISSZENTIVÁNI EGYHÁZKÖZSÉG HIRDETÉSEI

2022. október 2-án

 

Hétfő: - Október 3.

8.30-tól 10 óráig HIVATALI IDŐ a plébánián és népszámlálási pont a plébánián

17.00: csendes szentmise kiengesztelődés szándékára

Kedd: - Október 4.

17.00: csendes szentmise + édesanya lelki üdvéért

18.00: hazánkért imádkozzuk a rózsafüzért

Csütörtök: - Október 6.

17.00: csendes szentmise + nagyszülők lelki üdvéért

17.30-tól 19 óráig HIVATALI IDŐ a plébánián és népszámlálái pont a plébánián

Péntek: - Október 7. Elsőpéntek

16.30: gyóntatás a templomban

17.00: csendes szentmise Bubrovszky és Bánhidi család élő és + hozzátartozóiért

Szombat: - Október 8.

16.00: Harnisch Panka és Ábel keresztelője

16.30: gyóntatás a templomban

17.00: német nyelvű orgonás szentmise  +Cserfaludi Mihály és felesége Botzheim Ágnes lelki üdvéért

18.00-19.30: népszámlálási pont a plébánián

Vasárnap: - Október 9.

9.00: oronás szentmise +Marlok Szigfrid lelki üdvéért és élő és + családtagokért

10.00-11.30: népszámlálási pont a plébánián

17.00-18.30: népszámlálási pont a plébánián

*****

Október hónapban a hétfő és keddi szentmisék 17 órakor kezdődnek majd.

*****

Egész héten a szentmisék előtt fél órával rózsafüzért imádkozunk templomunkban.

*****

Október hónaptól minden elsőszombaton egyórás csendes szentségimádást tartunk templomunkban 15.30-tól. Időpontok 2022-ben: okt.1, nov. 5, dec. 3.

*****

Püspöki rendelet értelmében az uniós GDPR szabályozás miatt tilos bármilyen betekintés a plébánia anyakönyveibe, még családfa kutatáshoz is.

Ez alól kivétel a szentségfelvételhez vagy keresztszülői tisztséghez szükséges anyakönyvi kivonat kiadása a kérelmező személyes kérésére.

*****

A sekrestyeajtó zárját lecseréltük, a belépésre jogosultak kulcsot kaptak. Templomi program szervezéséhez előzetes bejelentés szükséges Rádler Györgynél.

*****

Akik 2023-ban szándékoznak házasságot kötni, azoknak 2023 januárjától jegyesoktatást indít a plébánia. Jelentkezni lehet Telek Franciskánál hivatali időben vagy e-mailben, vagy telefonon.

*****

A közösen mondott imádságoknak nagy erejük van, ezért a képviselőtestület elhatározta, hogy újra létre hívja azokat az imaközösségeket, amik az egyházközségben már működtek. Ilyen többek között a Szent Mónika közösség helyi csoportja.

Célja, hogy imádkozzunk az ifjúságért, gyermekeinkért, hogy ne veszítsék el hitüket, vagy ha ez már megtörtént, akkor újra visszataláljanak az egyházhoz.

A közösségnek mindenki tagja lehet, aki vállalja, hogy az imát minden nap /otthonában/ elmondja, és hetente egyszer az Oltáriszentség előtt is.

Mi vasárnap a reggeli mise előtt 5 perccel fogjuk közösen elmondani az imát, amit a padokra lelaminálva kitettünk. Kérjük, hogy ezeket ne vigyék haza.

Az otthoni imádsághoz a hátsó asztalról lehet elvinni a szöveget, vagy le lehet tölteni a Szent Mónika közösség honlapjáról.

*****

Lelki anyaság is vállalható bármilyen szándékra, imádkozni lehet pl. a Szentatya szándékára, papi hivatásokért, vagy megfogant életekért stb.

******

A Szent Mónika közösség helyi csoportjával egyidejűleg vasárnaponként közösen imádkozunk papi hivatásokért is, ami szintén napi imádságot jelent, vasárnap pedig közösen a templomban. Aki szeretne a Prohászka Imaszövetségbe belépni, János atyánál jelezheti ezt.

*****

Október 2-a vasárnaptól minden hónap első vasárnapján 20 órakor ifjúsági szentmisét tartunk a solymári templomban, amelyre a 15-30 év közöttieket várjuk. Időpontok 2022-ben: október 2., november 6., december 4.

*****

Aki 2014. július 1. és 2021. március 31. között részesült a keresztség, az elsőáldozás, a bérmálás vagy a házasság szentségében, szíveskedjen felkeresni Telek Franciskát a plébánián ügyeleti időben (hétfő és csütörtök) vagy telefonon (06-30-640-1059) - az adatok helyességének ellenőrzése céljából.

*****

A népszámlálás első, online kitöltési időszakasza: október 1-16. A Magyar Katolikus Püspöki Kar kéri, hogy a népszámlálás népszerűsítésén túl a gyakorlatban is nyújtsunk segítséget a népszámlálás minél sikeresebb lebonyolításához. Ennek érdekében népszámlálási pontot hozunk létre a plébánián. Október 3. és 16. között hétfőn, csütörtökön, szombaton és vasárnapon másfél órán keresztül nyitva lesz a plébánia, ahol a modern technikában jártas segítőink egy digitális eszközzel a kezükben segítenek kitölteni az idősebbeknek vagy ezt a szolgáltatást igénylő híveknek a kérdőívet. Pontos dátumok a hirdetésben szerepelnek az adott napoknál. Fontos, hogy vigyük magunkkal a postán érkezett, népszámlálásról szóló levelet, ami tartalmazza a belépéshez szükséges kódot!

Aki a kérdőív kitöltésében segítene szívesen másoknak, kérem, Telek Franciskánál jelentkezzen.

*****

Óvodás és iskolás plébániai hittan csoport indul október közepétől. Iskolásoknak szóló első alkalom október 10-től 16.30 és 17.15 között, heti rendszerességgel hétfőnként a plébánián. Óvodásokat október 11-től 16.15 és 16.45 között, szintén heti rendszerességgel, keddenként várja szeretettel Trixi néni. Továbbá lehetőség nyílik a szülők számára, hogy az iskolai hittan alkalmakkal párhuzamosan havi egyszer – szülők, nagyszülők imáját, elmélkedését végezzék gyermekeikért, családjaikért templomunkban Babay Rita vezetésével. Az első szülői imakör alkalmat előreláthatóan október 24-én, hétfőn tartjuk.

*****

Péliföldszentkereszti zarándoklatunkat október 29-én, szombaton tartjuk. A CBA parkolójából 7.30-kor indulunk.

 *****

Községünkben többen is jelezték, hogy a korábban felszámolt temetőkből elhozott rokonaik sírkövét méltóbb helyre szeretnék állítatni. Meglátásunk szerint az egyházi temetőben a kerítés belső vonalában mindenki számára láthatóan tudnánk ezeket felállítani. Akinél tehát régi sírkő van, és úgy gondolja megfelelőbb helyen volna a régi temetőben, az jelezze a temető gondnokánál, Stocker Istvánnál a faliújságon látható elérhetőségek valamelyikén. A  kövek összegyűjtésében és megfelelő elhelyezésében az Önkormányzat segítséget ajánlott. 

*****

Templomunk külső ajtaja napközben tavasztól őszig nyitva lesz.

*****

Májustól keddenként is van szentmise. Ezzel egyidejűleg megszűnik a keddi zsolozsma szentáldozással és a szerdai szentségimádás.

*****

Májustól az oltáriszentség templomon kívüli kiszolgáltatása csak a plébánoson keresztül történik. Aki házhoz kéri az oltáriszentséget, név és cím megadásával igényelheti a plébánostól.

*****

Aki elsőpénteken kéri az oltáriszentség kiszolgálását, szintén név és cím megadásával igényelheti.

*****

Január 15-től megváltoztak egyházmegyénkben a stóladíjak. A csendes szentmise 2.000 Ft-ra, az orgonás szentmise 4.000 Ft-ra emelkedett. Az esküvő és a temetés díjszabása is emelkedett. Részletek a templom- és plébániaajtón olvasható.

*****

Az egyházi hozzájárulás ajánlott éves összege 2022-től felnőtt keresők részére 3000 ft-ra emelkedett. Mindenki másnak 18 év felett (nyugdíjas, diák, munkanélküli, gyes) továbbra is marad 1500 ft. A befizetési lehetőségek nem változnak (utalás, személyes befizetés, csekk).

*****

Egyházközségünk lehetőséget hirdet a középiskolás korosztály számára a kötelező közösségi szolgálat elvégzésére. A közösségi szolgálat keretében be lehet segíteni a karitász munkájába, illetve az egyházközségi épületek (templom, plébánia) karbantartási feladataiba. Az érdeklődő diákok Metzger Balázsnál jelentkezhetnek.


***********

EGYHÁZKÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI VÁLASZTÁS
PILISSZENTIVÁN 2022.


Egyházközségünk megválasztott képviselőtestületének névsora:

Szemere János plébános

Engert Zoltán

Laskó Beatrix

Marlokné Somogyi Ildikó

Metzger Balázs

Osztheimer Géza

Osztheimer István

Páva Anett

Richolm Péterné

Stocker István

Telek Franciska

__________________________________________________________

Székesfehérvár, 2022. március 4.

Ikt. szám: 256-7/2020.

Főtisztelendő Plébános uraknak

SZÉKHELYÜKÖN

 

Tárgy: járvány ügyi rendelkezések visszavonása

 

Főtisztelendő Plébános Úr!

A Kormány rendelkezéseivel összhangban – tekintettel a javuló járványhelyzetre – 2022. március 7-től a templomokban és más zárt terekben tartandó mindennemű közösségi eseményre vonatkozóan az alábbi rendelkezések lépnek érvénybe.

Nem kötelező a maszk viselése és a nagyobb távolság tartásának előírása.

Engedélyezzük a gyóntatószékben történő gyóntatást, a perselyadományok felajánláskor való összegyűjtését és a szenteltvíztartók használatát. (A kiengesztelődéskor a kézfogás vagy békecsók az új misekönyvből a hivatalos liturgia szerint is kimaradt.)

Ajánljuk továbbra is a kézben való áldozást, de nem tiltjuk meg a nyelvre való áldozást sem. Áldoztatás előtt a kézfertőtlenítést továbbra is ajánljuk.

Kérem, hogy továbbra is felelősen és körültekintően járjanak el, figyelembe véve az esetleges újabb járványügyi előírásokat.

A szociális és egészségügyi intézményekben továbbra is érvényben maradnak a védekezést szolgáló intézkedések. Kérjük azokat, akik ilyen helyeken látnak el szolgálatot, továbbra is tartsák meg a helyi előírásokat!

Hívják fel ismételten a hívek figyelmét, hogy – amennyiben egészségügyi akadálya nincsen – személyesen vegyenek részt a szentmiséken és egyéb liturgikus alkalmakon.

Spányi Antal

székesfehérvári püspök

*********

ÉLŐ SZENTMISE-KÖZVETÍTÉS VASÁRNAPONKÉNT


A járványhelyzetre való tekintettel élőben közvetítik vasárnaponként a ½ 11-kor kezdődő szentmisét Solymárról.

A sokat.hu oldalról lehet egyszerűen elérni a linket. Az új közvetítés linkjét vasárnaptól lehet elérni, addig a múlt heti mise felvételére mutat.


*****