A honlap nyitóoldala

A PILISSZENTIVÁNI EGYHÁZKÖZSÉG HIRDETÉSEI

2022. november 27-én

 

Hétfő: - November 28.

7.00: csendes roráté szentmise béke szándékára

8.30-tól 10 óráig HIVATALI IDŐ a plébánián

16.30-17.00: szülői, nagyszülői, családos imakör

Kedd: - November 29.

7.00: csendes roráté szentmise élő családtagok lelki üdvéért, majd agapé a plébánián   – amire süteményt köszönettel várunk és átveszünk a mise előtt a plébánián  

18.00: hazánkért imádkozzuk a rózsafüzért

Szerda: - November 30.

7.00: csendes roráté szentmise gyermekeink megtéréséért

Csütörtök: - December 1.

17.00: csendes roráté szentmise kiengesztelődésért

17.30-tól 19 óráig HIVATALI IDŐ a plébánián

Péntek: - December 2.

7.00: csendes roráté szentmise jó keresztény családokért

Szombat: - December 3.

15.30: elsőszombati szentségimádás

16.30: ünnepélyes gyertyagyújtás a főtéren magyar nyelven

17.00: orgonás magyar nyelvű szentmise a pilisszentiváni bányászok emlékére

Vasárnap: - December 4.

9.00: gitáros gyerekmise +Engert Antalné lelki üdvéért

A szentmisét követően ellátogat hozzánk Szent Miklós, hogy minden szentmisére járó gyermeket megjutalmazzon.

**************************************

A Karitász részére tartott gyűjtés összege 98.265 Ft volt. Isten fizesse meg!

 

Már lehet jövőre is miseszándékot kérni ügyeleti időben a plébánián.

 

Kérjük a kedves hívek hozzájárulását, adományait templomunk karácsonyi díszítéséhez, melyet a hátsó oszlopnál kihelyezett dobozba helyezhetnek el.

 

December 1-jén, csütörtökön 16 órától Mikulás váró adventi délutánra várjuk a gyermekeket a plébániára, ahol mesehallgatás az igazi Mikulásról és kézműves foglalkozás lesz – teával, keksszel.

 

Községünk vegyes-kórusának adventi koncertjére várják az érdeklődőket december 4-én, vasárnap 17 órakor a templomban.

 

Tartós élelmiszergyűjtést szervez a Karitász egyházközségünkben a rászorulók részére. December 14-ig várjuk és köszönjük a felajánlott élelmiszereket a templom végébe kitett tároló dobozba, vagy szerdánként 17 és 18 óra között a plébánián.

 

Minden hónap utolsó szerdáján (legközelebb november 30-án) 17 és 18 óra között tiszta és használható ruhákat átvesz a karitász a plébánián.

 

Az új Római Misekönyv használata 2022. Advent I. vasárnapjától kötelezően bevezetésre kerül a székesfehérvári egyházmegyében. A legfontosabb változásokat a padokra kihelyezett lapon találjuk.

 

Adventi idő alatt keddenként, három alkalommal (november 29, december 6, és december 13.) tavalyihoz hasonlóan, a rorátét követően kaláccsal és kakaóval várjuk a gyerekeket. Az agapéra örömmel fogadjuk a kedves hívek sütemény felajánlását. Szentmise előtt a plébánián leadható Trixinél.

 

A szülői, nagyszülői, családos imakör második alkalmát november 28-án, hétfőn 16.30-tól 17.00-ig tartjuk a templomban.


A budapesti Szent Angéla Ferences Általános Iskola és Gimnázium gimnáziumi nyílt napot tart a leendő kilencedikesek részére 2022. november 22-én és 30-án. Bővebb információ a kihelyezett plakáton olvasható.

*****

Köszönöm mindazok szolgálatát, akik a népszámlálás internetes kitöltésében segítséget nyújtottak.

*****

Köszönöm Marlokné Somogyi Ildikónak és Marlok Tamásné Borbálának a kehelytextília felajánlásból végzett beszerzését és megvarrását.

*****

A Magyar Katolikus Püspöki Kar kéri a híveket, hogy a vallásunkra vonatkozó kérdésre (14. kérdés) mindenképpen adjunk választ és valljuk magunkat római katolikusnak.

*****

Hálásan köszönjük Botzheim Márton plébánián végzett önzetlen munkáját.

*****

Egész héten a szentmisék előtt fél órával rózsafüzért imádkozunk templomunkban.

*****

Október hónaptól minden elsőszombaton egyórás csendes szentségimádást tartunk templomunkban 15.30-tól. Időpontok 2022-ben: okt.1, nov. 5, dec. 3.

*****

Püspöki rendelet értelmében az uniós GDPR szabályozás miatt tilos bármilyen betekintés a plébánia anyakönyveibe, még családfa kutatáshoz is.

Ez alól kivétel a szentségfelvételhez vagy keresztszülői tisztséghez szükséges anyakönyvi kivonat kiadása a kérelmező személyes kérésére.

*****

A sekrestyeajtó zárját lecseréltük, a belépésre jogosultak kulcsot kaptak. Templomi program szervezéséhez előzetes bejelentés szükséges Rádler Györgynél.

*****

Akik 2023-ban szándékoznak házasságot kötni, azoknak 2023 januárjától jegyesoktatást indít a plébánia. Jelentkezni lehet Telek Franciskánál hivatali időben vagy e-mailben, vagy telefonon.

*****

A közösen mondott imádságoknak nagy erejük van, ezért a képviselőtestület elhatározta, hogy újra létre hívja azokat az imaközösségeket, amik az egyházközségben már működtek. Ilyen többek között a Szent Mónika közösség helyi csoportja.

Célja, hogy imádkozzunk az ifjúságért, gyermekeinkért, hogy ne veszítsék el hitüket, vagy ha ez már megtörtént, akkor újra visszataláljanak az egyházhoz.

A közösségnek mindenki tagja lehet, aki vállalja, hogy az imát minden nap /otthonában/ elmondja, és hetente egyszer az Oltáriszentség előtt is.

Mi vasárnap a reggeli mise előtt 5 perccel fogjuk közösen elmondani az imát, amit a padokra lelaminálva kitettünk. Kérjük, hogy ezeket ne vigyék haza.

Az otthoni imádsághoz a hátsó asztalról lehet elvinni a szöveget, vagy le lehet tölteni a Szent Mónika közösség honlapjáról.

*****

Lelki anyaság is vállalható bármilyen szándékra, imádkozni lehet pl. a Szentatya szándékára, papi hivatásokért, vagy megfogant életekért stb.

******

A Szent Mónika közösség helyi csoportjával egyidejűleg vasárnaponként közösen imádkozunk papi hivatásokért is, ami szintén napi imádságot jelent, vasárnap pedig közösen a templomban. Aki szeretne a Prohászka Imaszövetségbe belépni, János atyánál jelezheti ezt.

*****

Aki 2014. július 1. és 2021. március 31. között részesült a keresztség, az elsőáldozás, a bérmálás vagy a házasság szentségében, szíveskedjen felkeresni Telek Franciskát a plébánián ügyeleti időben (hétfő és csütörtök) vagy telefonon (06-30-640-1059) - az adatok helyességének ellenőrzése céljából.

 *****

Községünkben többen is jelezték, hogy a korábban felszámolt temetőkből elhozott rokonaik sírkövét méltóbb helyre szeretnék állítatni. Meglátásunk szerint az egyházi temetőben a kerítés belső vonalában mindenki számára láthatóan tudnánk ezeket felállítani. Akinél tehát régi sírkő van, és úgy gondolja megfelelőbb helyen volna a régi temetőben, az jelezze a temető gondnokánál, Stocker Istvánnál a faliújságon látható elérhetőségek valamelyikén. A  kövek összegyűjtésében és megfelelő elhelyezésében az Önkormányzat segítséget ajánlott. 

*****

Templomunk külső ajtaja napközben tavasztól őszig nyitva lesz.

*****

Májustól keddenként is van szentmise. Ezzel egyidejűleg megszűnik a keddi zsolozsma szentáldozással és a szerdai szentségimádás.

*****

Májustól az oltáriszentség templomon kívüli kiszolgáltatása csak a plébánoson keresztül történik. Aki házhoz kéri az oltáriszentséget, név és cím megadásával igényelheti a plébánostól.

*****

Aki elsőpénteken kéri az oltáriszentség kiszolgálását, szintén név és cím megadásával igényelheti.

*****

Január 15-től megváltoztak egyházmegyénkben a stóladíjak. A csendes szentmise 2.000 Ft-ra, az orgonás szentmise 4.000 Ft-ra emelkedett. Az esküvő és a temetés díjszabása is emelkedett. Részletek a templom- és plébániaajtón olvasható.

*****

Az egyházi hozzájárulás ajánlott éves összege 2022-től felnőtt keresők részére 3000 ft-ra emelkedett. Mindenki másnak 18 év felett (nyugdíjas, diák, munkanélküli, gyes) továbbra is marad 1500 ft. A befizetési lehetőségek nem változnak (utalás, személyes befizetés, csekk).

*****

Egyházközségünk lehetőséget hirdet a középiskolás korosztály számára a kötelező közösségi szolgálat elvégzésére. A közösségi szolgálat keretében be lehet segíteni a karitász munkájába, illetve az egyházközségi épületek (templom, plébánia) karbantartási feladataiba. Az érdeklődő diákok Metzger Balázsnál jelentkezhetnek.


***********

EGYHÁZKÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI VÁLASZTÁS
PILISSZENTIVÁN 2022.


Egyházközségünk megválasztott képviselőtestületének névsora:

Szemere János plébános

Engert Zoltán

Laskó Beatrix

Marlokné Somogyi Ildikó

Metzger Balázs

Osztheimer Géza

Osztheimer István

Páva Anett

Richolm Péterné

Stocker István

Telek Franciska

__________________________________________________________

Székesfehérvár, 2022. március 4.

Ikt. szám: 256-7/2020.

Főtisztelendő Plébános uraknak

SZÉKHELYÜKÖN

 

Tárgy: járvány ügyi rendelkezések visszavonása

 

Főtisztelendő Plébános Úr!

A Kormány rendelkezéseivel összhangban – tekintettel a javuló járványhelyzetre – 2022. március 7-től a templomokban és más zárt terekben tartandó mindennemű közösségi eseményre vonatkozóan az alábbi rendelkezések lépnek érvénybe.

Nem kötelező a maszk viselése és a nagyobb távolság tartásának előírása.

Engedélyezzük a gyóntatószékben történő gyóntatást, a perselyadományok felajánláskor való összegyűjtését és a szenteltvíztartók használatát. (A kiengesztelődéskor a kézfogás vagy békecsók az új misekönyvből a hivatalos liturgia szerint is kimaradt.)

Ajánljuk továbbra is a kézben való áldozást, de nem tiltjuk meg a nyelvre való áldozást sem. Áldoztatás előtt a kézfertőtlenítést továbbra is ajánljuk.

Kérem, hogy továbbra is felelősen és körültekintően járjanak el, figyelembe véve az esetleges újabb járványügyi előírásokat.

A szociális és egészségügyi intézményekben továbbra is érvényben maradnak a védekezést szolgáló intézkedések. Kérjük azokat, akik ilyen helyeken látnak el szolgálatot, továbbra is tartsák meg a helyi előírásokat!

Hívják fel ismételten a hívek figyelmét, hogy – amennyiben egészségügyi akadálya nincsen – személyesen vegyenek részt a szentmiséken és egyéb liturgikus alkalmakon.

Spányi Antal

székesfehérvári püspök

*********

ÉLŐ SZENTMISE-KÖZVETÍTÉS VASÁRNAPONKÉNT


A járványhelyzetre való tekintettel élőben közvetítik vasárnaponként a ½ 11-kor kezdődő szentmisét Solymárról.

A sokat.hu oldalról lehet egyszerűen elérni a linket. Az új közvetítés linkjét vasárnaptól lehet elérni, addig a múlt heti mise felvételére mutat.


*****